Tankönyvek

Makádi Mariann

2017. szeptember 19., kedd 10:43

TDK témák

 

 Javasolt földrajz szakmódszertani TDK-témák

 • A tanulói készségfejlesztés folyamata a földrajztanítás során (szűkíthető valamely életkori szakaszra vagy képességterületre)
 • A természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztési programja a földrajztanítás-tanulás folyamatában
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztésének módszerei a földrajztanítás során
 • A téri intelligencia fejlesztése terepi módszerekkel
 • A téri intelligencia fejlesztése digitális technikákkal
 • A földrajztantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlődésében
 • A kollaboratív módszerekre épülő földrajztanulás lehetőségei (szűkíthető: általános iskolában, gimnáziumban, szakgimnáziumban)
 • Kutatásalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • Projektalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • A modellezés mint földrajzi tudásszerzést segítő módszertani eljárás (szűkíthető: statikus és interaktív vagy virtuális modellezés, életkori szakaszok, témakörök)
 • A földrajztanulás segítése online alapú technikákkal
 • A földrajz szerepe, stratégiái a közgazdasági szemléletformálásban
 • A földrajz szerepe, stratégiái a fenntarthatósági szemlélet fejlesztésében
 • A digitális médiumok felhasználása a hatékony földrajztanulásban
 • A földrajztantárgy és a 21. századi képességek

A jelenleg használt tankönyvekről az anyag pdf-ben letölthető

2015. július 06., hétfő 16:57

A természettudomány tanítása

Szerzők: Adorjánné – Király B. – Makádi M. – Nagyné – Nahalka I. – Papp K. – Radnóti K. – Wagner É.

A könyv a természettudományos tantárgyak tanítását segítő ismereteket foglalja össze. A tanárjelöltek megismerhetik belőle egy-egy tantárgy legfontosabb tanítási tartalmait, céljait. A már a pályán lévő tanárok áttekintést kaphatnak a rokon tantárgyak koncepciójáról, ami segítheti az integrált szemléletű tanítási folyamat megtervezését. A természettudományos nevelés általánosan elfogadott, kipróbált, bevált, illetve a legújabb pedagógiai kutatások által feltárt értékeket követi. Főként a fogalmi rendszer fejlődésére, a tévképzetekre és a szükséges fogalmi váltások kiváltására irányuló tanári tevkenységekre helyezi a hangsúlyt.

Események

2018. február 21.
08:00 -
Pázmány-nap
2018. február 21.
08:00 -
Tavaszi szünet
2018. február 20.
08:00 - 12:00
Projektbeszámoló
2018. február 20.
08:00 - 05:00
Szorgalmi időszak
2018. február 20.
08:00 -
Tanári terepgyakorlat
2018. február 20.
08:00 -
Vizsgaidőszak

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020