Dokumentumok

KÉPZÉSI HÁLÓK

 

KURZUSTEMATIKÁK A MESTERKÉPZÉSBEN (régi típusú)

 

ISKOLAI ÉS TEREPGYAKORLATOK

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY

NEMZETI ALAPTANTERVEK

KERETTANTERVEK: Környezetismeret – Természetismeret – Földrajz

FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

EGYÉB NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK

Javasolt földrajz szakmódszertani TDK-témák

 • Tanulási hatékonyságvizsgálatok a földrajztanításban
 • Tankönyvpedagógiai vizsgálatok földrajztankönyvekkel
 • A földrajztantárgy és a 21. századi képességek
 • A tanulók Európa-képének vizsgálata
 • A társadalmi sztereotípiák megjelenése a földrajzi tartalmak tanulásakor
 • A természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztési programja a földrajztanítás-tanulás folyamatában
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztésének módszerei a földrajztanítás során
 • A téri intelligencia fejlesztése modern terepi / digitális technikákkal
 • A földrajztantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlődésében
 • A kollaboratív módszerekre épülő földrajztanulás lehetőségei (szűkíthető: általános iskolában, gimnáziumban, szakgimnáziumban)
 • A virtuális modellezés mint földrajzi tudásszerzést segítő módszertani eljárás (szűkíthető életkori szakaszok, témakörök)
 • A földrajz tantárgy szerepe, stratégiái a közgazdasági szemléletformálásban
 • A földrajz tantárgy szerepe, stratégiái a fenntarthatósági szemlélet fejlesztésében
 • A digitális médiumok és a hatékony földrajztanulás
 • Kutatásalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • Projektalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)

OTDK eredmények

Események

2020. június 25.
08:00 - 08:00
Új felszín alatti vizekkel foglalkozó blog
2020. június 22.
08:00 - 08:00
Sikeres tanári záróvizsgák
2020. június 19.
08:00 - 08:00
Átdolgozott tankönyvek az 5. és a 9. évfolyam számára

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020