Dokumentumok

 

 

 Javasolt földrajz szakmódszertani TDK-témák

 • A tanulói készségfejlesztés folyamata a földrajztanítás során (szűkíthető valamely életkori szakaszra vagy képességterületre)
 • A természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztési programja a földrajztanítás-tanulás folyamatában
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztésének módszerei a földrajztanítás során
 • A téri intelligencia fejlesztése terepi módszerekkel
 • A téri intelligencia fejlesztése digitális technikákkal
 • A földrajztantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlődésében
 • A kollaboratív módszerekre épülő földrajztanulás lehetőségei (szűkíthető: általános iskolában, gimnáziumban, szakgimnáziumban)
 • Kutatásalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • Projektalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • A modellezés mint földrajzi tudásszerzést segítő módszertani eljárás (szűkíthető: statikus és interaktív vagy virtuális modellezés, életkori szakaszok, témakörök)
 • A földrajztanulás segítése online alapú technikákkal
 • A földrajz szerepe, stratégiái a közgazdasági szemléletformálásban
 • A földrajz szerepe, stratégiái a fenntarthatósági szemlélet fejlesztésében
 • A digitális médiumok felhasználása a hatékony földrajztanulásban
 • A földrajztantárgy és a 21. századi képességek

Események

2018. december 07.
08:00 - 08:00
Vizsgaidőszak
2018. december 01.
08:00 - 08:00
Földrajzverseny
2018. december 01.
08:00 - 08:00
Tanártovábbképzés

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020