Jó gyakorlatok

Szövegszerű tanulási technikák

Problémafeldolgozás kérdezési stratégiákkal

Drámapedagógiai módszerek a földrajztanulásban

Projektmódszer

Információhordozók változatos használata

Terepgyakorlati jegyzőkönyvek

Múzeumlátogatás feladatlapos irányítással

IKT módszerekkel a földrajztanulásért

Online tárlatvezetés módszere

Kooperatív földrajztanulás okostelefonnal

Tanítás-tanulás játékkal

Gondolattérkép készítése

Modellezés

Időbeli tájékozódási képesség fejlesztése játékkal

Esetelemzés, esetmódszer

A természetismeret tanítása

 

A. Földrajz szaktárgyi tanítási gyakorlat beosztásai

 

B. Vizsga- és bemutató tanítási beosztás

 

Események

2017. október 09.
08:00 - 05:00
Jelentkezés Környezettudományi Konferenciára
2017. október 09.
08:00 - 05:00
Új földrajz tanári kézikönyv jelent meg
2017. október 05.
08:00 -
Geotop nap Tatán
2017. október 05.
08:00 -
Zöldgömb Fesztivál 2017 október 14-én
2017. szeptember 29.
08:00 -
Új földrajz szakmódszertani folyóirat = GeoMetodika
2017. szeptember 25.
08:00 -
Lépj be a Magyar Földrajzi Társaságba!

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020