Jó gyakorlatok

Szövegszerű tanulási technikák

Problémafeldolgozás kérdezési stratégiákkal

Stratégiai tervezés

Drámapedagógiai módszerek a földrajztanulásban

Projektmódszer

Információhordozók változatos használata

Terepgyakorlati jegyzőkönyvek

Múzeumlátogatás feladatlapos irányítással

IKT módszerekkel a földrajztanulásért

Online tárlatvezetés módszere

Kooperatív-kollaboratív módszerek IKT eszközök használatával

Tanítás-tanulás játékkal

Gondolattérkép készítése

Modellezés

Térbeli tájékozódási készség fejlesztése

Időbeli tájékozódási képesség fejlesztése játékkal

Esetelemzés, esetmódszer

A természetismeret tanítása

 

A. Földrajz szaktárgyi tanítási gyakorlat beosztásai

 

B. Vizsga- és bemutató tanítási beosztás

 

Események

2018. március 12.
08:00 -
Szakmódszertani tanártovábbképzés
2018. február 23.
08:00 -
Eötvös-nap
2018. február 21.
08:00 -
Pázmány-nap
2018. február 21.
08:00 -
Tavaszi szünet

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020