Jó gyakorlatok

Módszerleírások a gyakorlatból

Szövegszerű tanulási technikák

Problémafeldolgozás kérdezési stratégiákkal

Stratégiai tervezés

Drámapedagógiai módszerek a földrajztanulásban

Projektmódszer

Információhordozók változatos használata

Terepgyakorlati jegyzőkönyvek

Múzeumlátogatás feladatlapos irányítással

IKT módszerekkel a földrajztanulásért

Online tárlatvezetés módszere

Kooperatív földrajztanulás okostelefonnal

Tanítás-tanulás játékkal

Gondolattérkép készítése

Modellezés

Térbeli tájékozódási készség fejlesztése

Időbeli tájékozódási képesség fejlesztése játékkal

Esetelemzés, esetmódszer

A természetismeret tanítása

Események

2018. március 12.
08:00 -
Szakmódszertani tanártovábbképzés
2018. február 23.
08:00 -
Eötvös-nap
2018. február 21.
08:00 -
Pázmány-nap
2018. február 21.
08:00 -
Tavaszi szünet
2018. február 20.
08:00 - 12:00
Projektbeszámoló
2018. február 20.
08:00 - 05:00
Szorgalmi időszak
2018. február 20.
08:00 -
Tanári terepgyakorlat
2018. február 20.
08:00 -
Vizsgaidőszak

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020