Jó gyakorlatok

Módszerleírások a gyakorlatból

Szövegszerű tanulási technikák

Problémafeldolgozás kérdezési stratégiákkal

Stratégiai tervezés

Vizsgálódás, modellezés

Drámapedagógiai módszerek a földrajztanulásban

Projektmódszer

Információhordozók változatos használata

Terepgyakorlati jegyzőkönyvek

Múzeumlátogatás feladatlapos irányítással

IKT módszerekkel a földrajztanulásért

Online tárlatvezetés módszere

Kooperatív-kollaboratív módszerek IKT eszközök használatával

Tanítás-tanulás játékkal

Gondolattérkép készítése

Modellezés

Kompetenciafejlesztés

Esetelemzés, esetmódszer

A természetismeret tanítása

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020