Jó gyakorlatok

Módszerleírások a gyakorlatból

Szövegszerű tanulási technikák

Problémafeldolgozás kérdezési stratégiákkal

Drámapedagógiai módszerek a földrajztanulásban

Projektmódszer

Információhordozók változatos használata

Terepgyakorlati jegyzőkönyvek

Múzeumlátogatás feladatlapos irányítással

IKT módszerekkel a földrajztanulásért

Online tárlatvezetés módszere

Kooperatív földrajztanulás okostelefonnal

Tanítás-tanulás játékkal

Gondolattérkép készítés

Modellezés

Időbeli tájékozódási képesség fejlesztése játékkal

Esetelemzés, esetmódszer

A természetismeret tanítása

Események

2017. július 10.
08:00 - 12:00
Hurrá, itt a nyár!

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020