Földrajzi fogalomtár

Pénzvilág, pénzforgalom

Értékelés:
(12 szavazat)
Adósság
valakinek a hitelből fakadó tartozása; fajtái: magán, állami, belföldi, nemzetközi, áruadósság.
Adósságválság
az az állapot, amikor az eladósodott ország nem képes a felvett hitelek részleteit és az utánuk járó kamatokat fizetni, az adósság mértéke meghaladja az állam aktuális bevételének nagyságát.
Állampapír
átmeneti fizetési nehézségeinek csökkentése érdekében az állam által kibocsátott, szavatolt hozamú értékpapír.
Árutőzsde
egyenletes minőségű tömegáruk (pl. gabona, nemesfém) nagy tételekben való eladásának és vételének helyszíne áruminták vagy elfogadott minőségű szabványok alapján.
Bankszámlapénz
bankba készpénzként elhelyezett összeg, amellyel a számlatulajdonos szabadon rendelkezik, bármikor kiveheti vagy fizethet vele.
Befektetés
pénz felhasználása valamely tartósabb időre jövedelmet hozó ügyletre, pl. értékálló tárgyak vagy értékpapír vásárlására, biztosításba fektetésre vagy beruházás pénzelésére.
Belső adósságállomány
egy ország saját költségvetési egyensúlytalanságából származó hiány.
Deviza
nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz: külföldi pénznemre (valuta) kiállított csekk, utalvány, hitellevél, bankszámla, illetve külföldön fizetendő követelés vagy tartozás.
Eladósodás
az a folyamat, amely során valaki, valamely vagy ország a várható bevételeit meghaladó mértékben aránytalanul sok hitelt vett fel, a bevételek nem elegendőek a hitel kamatainak törlesztésre, és terhei nagyon erősen igénybe veszik gazdasági erejét.
Értékpapír
valamely intézmény vagy társaság által kibocsátott, vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő okmány, pénzkövetelést megtestesítő okirat, amely tulajdonosának jövedelmet hoz (kötvény, állampapír, részvény).
Értéktőzsde
az árutőzsdék mintájára létrehozott, különféle értékpapírok tömeges adásvételére szolgáló piac.
Folyószámla
a bank által ügyfele részére vezetett számla, amely a folyószámla-tulajdonos összes tartozását és követelését kezelése sorrendjében tünteti fel; egyenlege az ügyfél mindenkori tartozását vagy követelését mutatja.
Hitel
1. közgazdasági értelemben: áru, szolgáltatás, pénz azonnali ellentételezés nélküli átengedése egy személynek (adósnak) általában hitelszerződésbe foglalt kamatfizetési kötelezettség ellenében; 2. pénzforgalomban fellépő hiány áthidalásának eszköze, amely felgyorsítja a pénzforgás sebességét, növeli a pénz mozgékonyságát.
Hitelképesség
az adósról a hitelezők körében kialakult megítélés, amelynek alapja az adós fizetőképességéről rendelkezésre álló információk együttese, illetve a korábbi hitelek visszafizetésekor szerzett tapasztalat.
Infláció
az árak általános és tartós emelkedése, valamint a pénz vásárlóerejének tartós romlása, aminek oka, hogy a forgalomban lévő pénz mennyisége meghaladja azt a mennyiséget, amely az áruk és szolgáltatások adásvételéhez és az esedékes fizetések teljesítéséhez kell; kiváltó tényezői: a túl nagy kereslet az áruk iránt, a költségek növekedése, az állam több pénzt ad ki, mint amire szüksége van.
Jelzálog
olyan zálogtárgy (általában ingatlan), amelyet a hitelező számára biztosítékként telekkönyvi bejegyzéssel lekötnek a hitel teljes kiegyenlítéséig, de az adós (a tulajdonos) birtokában marad.
Kamat
az az összeg, amelyet a pénzkölcsön vagy hitel összege után az adós fizet a hitelezőnek; mértéke általában a kölcsönösszeg évi százalékában van meghatározva, de lehet változó mértékű is; nagysága függ a mindenkori pénzpiaci viszonyoktól.
Készpénzfizetés
bankjeggyel vagy pénzérmével történő fizetés.
Kötvény
1. hitelezői jogokat megtestesítő értékpapír, fix kamatozású, pénzre szóló adóslevél; 2. olyan értékpapír, amelynek kiállítója arra kötelezi magát, hogy a bemutatónak vagy a meghatározott személynek a kikötött feltételek teljesítése esetén fizet.
Külső adósságállomány
egy ország külföldről felvett hiteleinek, kölcsöneinek és visszafizetendő segélyeinek teljes összege.
Láthatatlan jövedelem
olyan jövedelem, amely után az egyén sem adót, sem egyéb járulékokat nem fizet az államnak.
Monetáris világgazdaság
nem elsősorban a tényleges termelési folyamatokra, hanem a pénz és a pénzforgalmazás korábban sohasem tapasztalt jelentőségére épülő, az egész világra kiterjedő gazdasági rendszer, amelyben az egyes országok, cégek gazdasági rendszerei feltételezik egymást.
Működőtőke (közvetlen tőke)
a termelésbe beruházott tőke, amely révén a befektető tulajdonosi jogokhoz és tőkejövedelemhez jut.
Nemzetközi tőkeáramlás
országhatárokon keresztül történő pénzügyi átutalások (pl. részvény- és valutaforgalom, spekulációs ügyletek) vagy működőtőke-beruházások a kedvezőbb kamatfeltételek, befektetési lehetőségek elérése céljából; feltétele a tőkefelesleg, a konvertibilis valuta, a tőke szabad kivitelének és behozatalának a joga.
Off-shore cég
olyan cég, amely külföldi székhelyén területen kívüliséget élvez, azaz ügyleteit nem szabályozza a fogadó ország jogrendszere, nem fizet adót, nem is folytat ott semmiféle gazdasági tevékenységet, csak oda utalja a pénzét.
Pénz
az általános egyenérték szerepét tartósan betöltő, az árucsere közvetítő eszközeként szolgáló és széles körben elfogadott fizetési eszköz; értékmérő, forgalmi, felhalmozó és fizetési eszköz.
Pénztőke
a tőke legjelentősebb formája, az a pénzmennyiség, ami a további termelési folyamatokba bevonható megtermelt javaknak a megszerzéséhez szükséges.
Részvény
olyan értékpapír, amely tulajdonosának egy részvénytársaság alaptőkéjében való részesedését testesíti meg; vásárlója tulajdonosi jogot szerez a vállalkozásban azzal, hogy pénzét rendelkezésre bocsátja, és a vállalkozás éves nyereségéből osztalékot kap részvényének megfelelő arányban.
Tőke
1. minden olyan felhalmozott érték, amely tulajdonosának rendszeres jövedelmet biztosít anélkül, hogy ezzel kapcsolatban saját munkát végezne; 2. egy bizonyos összeg, ami szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás beindulhasson és a nyereség eléréséig fennmaradhasson.
Tőzsde
a kereskedők által létrehozott testület, valós vagy virtuális kereskedési központ, ahol a tömegáruk és értékpapírok szervezett, nagy tételekben történő kereskedelme folyik; az összegyűjtött és feldolgozott aktuális piaci információk alapján az árakat a kereslet és a kínálat viszonya szerint alakítják.
Tőzsdeindex
az értéktőzsde forgalmának mérésére szolgáló mutató, az ott forgó vezető értékpapírok árfolyam-alakulásából számított átlag.
Valuta
valamely ország törvényes fizetőeszköze egy külföldi ország fizetési forgalmában.
Valutaárfolyam
a nemzeti valuták egymáshoz viszonyított értéke, az egyik ország pénzegysége a másik ország pénzegységeiben kifejezve.

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020