Szakmódszertani bibliográfia

Földrajz szakmódszertani tanulmányok, cikkek

Értékelés:
(1 szavazat)
 1. Abler, R. – Marcus, M. – Olson, J. (1992): Geography's inner world. Rutgers University Press, New Brunswick, 412 p.
 2. Árvainé Libor I. (2013): A felszíni formák és ábrázolásuk a térképen. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 21. évf. 2. pp. 26–31.
 3. Balázs G. (2004): A földrajzi nevek helyesírásának logikája. Földgömb. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 2004. 2. pp. 68–73.
 4. Blahó J. (2013): Oktatásföldrajzi vizsgálódások a rendszerváltozástól napjainkig. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 137. évf. 4. pp. 364–374.
 5. Chandler, S. (2011): Gondolkodtató földrajz 2. Módszertani útmutató a földrajz tanításához. Műszaki Kiadó, Budapest, 182 p.
 6. Chorley, R. J. – Haggett, P. (1967): Models in geography. Methuen, London, 816
p.
 7. Császár Zs. (2000): A földrajz tantárgy adaptív oktatásának lehetőségei. In: A Földrajz Tanítása, Mozaik Kiadó, Szeged, 8. évf. 5. pp. 18–23.
 8. Császár Zs. (2001): Szemléletváltás a földrajztanításban. In: Lóczy D. – Kovács J. (szerk.): A víz, a föld, az emberek. Pécsi Tudományegyetem TTK FI, Pécs, pp. 33–41.
 9. Császár Zs. (2004): Magyarország oktatásföldrajza. Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 189 p.
 10. Császár Zs. – Koplári L. – Izsák T. (2005): A magyarországi erdei iskolák oktatásföldrajzi vizsgálata. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, Kijev, 4. évf. 4. pp. 167–179.
 11. Cséfalvay Z. (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 156 p.
 12. Csíkos Cs. (1998): A földrajzi tudás jellege. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 6. évf. 5. pp. 28–33.
 13. Csíkos Cs. (1999): Tudásszintmérő tesztekkel kapcsolatos alapkérdések. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 7. évf. 1-2. pp. 3–9.
 14. Csíkos Cs. (2001): Néhány földrajzi feladattípus elemzése a tesztelméleti jóságmutatók alapján. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 9. évf. 3. pp. 11–16.
 15. Devosa I. (2009): A Google Earth felhasználási leghetőségei a földrajz oktatásában. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 17. évf. 5. pp. 15–20.
 16. Devosa I. (2012): Interaktív táblához használható játékok és animációk a földrajzórán. In: A Földrajz Tanítása, Szeged, 20. évf. 4. pp. 25–31.
 17. Dudás E. – Farsang A. – Kádár A. (2012): Mégis forog a Föld? Tévképzetek a földrajzban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 3. pp. 8–20.
 18. E. Kovács Z. (2005): A természetföldrajz csillagászati, fizikiai alapjai a taníthatóság tükrében I–VI. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 12. évf. 1. pp. 3–7., 3. pp. 4–8., 5. 3–8. pp., 13. évf. 2. pp. 3–7., 3. pp. 3–7.
 19. Eőry V. (2005): A tankönyvszöveg megértése. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 13. évf. 4. pp. 29–31.
 20. Farkas B. P. – Makádi M. – Neumann V. (2012): A kompetenciafejlesztés eltérő stratégiái a lemeztektonikai ismeretek példáján. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 1. pp. 7–20.
 21. 21.  Farkas B. P. – Makádi M. (2013): IKT eszközökkel támogatott prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanításban I. A prezentálással kapcsolatos tantervi és módszertani elvárások. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 21. évf. 3. pp. 3–16.
 22. 22.  Farkas B. P. – Makádi M. (2014): IKT eszközökkel támogatott prezentációs technikák alkalmazása a földrajztanításban II. A szóbeli módszerek és azok kritériumai a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 22. évf. 1. pp. 3–18.
 23. Farkas Gy. (2011): Néhány gondolat a társadalomföldrajz oktatásáról. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 4. pp.  459–464.
 24. Farsang A. (2004): „Jövőorientált”, „időtálló” földrajzoktatás. In: Iskolakultúra, Pannon Egyetem, Veszprém, 14. évf. 11. pp. 117–125.
 25. Farsang A. – Mucsi L. (2010): Műholdfelvételek a földrajzórán. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 18. évf. 1. pp. 11–17.
 26. Fügedi P. – Kazár L. (1978): Megfigyelések és gyakorlatok a természeti és a gazdasági földrajz köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 343 p.
 27. Garda V. (2007): A szubjektív térérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatok elméleti háttere és alkalmazási területei. In: Tér és Társadalom. Magyar Tudományos Akadémia RKK, Budapest, 23. évf. 1. pp. 43–53.
 28. Gál V. (2007): Mentális térképek elméletben és gyakorlatban. In: Területfejlesztés és Innováció. Pécsi Tudományegyetem TTK, Pécs, 1. évf. 1. pp. 17–22.
 29. Gálné Horváth I. (2012): A tanya fogalmának megítélése és valós tanyaélmény kialakítása a városi középiskolás diákok fejében Hódmezővásárhelyen. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 3. pp. 21–29.
 30. Guba A. (2008): Dönts okosan! Szerepek, szituációk, meggyőző érvek. In: Tanári kincsestár. Természetismeret. Földrajz. Raabe Kiadó, Budapest, 2008. október, C.
 31. Haggett, P. (2006): Geográfia – Globális szintézis. Typotex Kiadó, Budapest, 836 p.
 32. Harsányi T. – Komár Zs. – Pokk P. – Ferenczi S. – Láng Gy. (2011): 99 képességfejlesztő földrajzi feladatlap. DVD. Pedagógus Klub, Budapest
 33. Haubrich, H. – Kirchberg, G. – Brucker, A. – Richter, D. (szerk., 1988): Didaktik der geographia konkret. Oldenbourg Verlag, München, 443 p.
 34. Haubrick, H. (szerk.) (2006): Geographie unterrichten lernen. Die neue Didaktik der Geographie konkret. Oldenbourg Scholbuchverlag, München, 383 p.
 35. Hegedűs A. – Vágó J. (2011): Tapasztalatok vizes terepasztal (homokasztal) oktatásban való használatáról. A Miskolci Egyetem Közleményei. A. Bányászat. 82. pp. 73–84.
 36. Homoki E. – Sütő L. (2011): A földrajz tantárgy megítélése – a hétköznapi földrajzelemek vizsgálata egy felmérés tükrében. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 132. évf. 2. pp.  135–145.
 37. Huggett, R. (1980): System analysis in Geography. Calderon Press, Oxford, 208 p.
 38. Katona Á. – Farsang A. (2012): Bilingvális földrajzoktatás – a földrajzi ismeretátadás hatékonysága idegen nyelven. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 1. pp. 20–27.
 39. Kerényi A. (2011): A fenntartható fejlődés alappillérei a hazai földrajztankönyvekben. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp.  157–164.
 40. Kéri A. – Nagy T. (2007): Diszlexiások a földrajzoktatásban. Tapasztalatok egy speciális szerepkörű középiskolában. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 15. évf. 3. pp. 7–12.
 41. Kirkby, M. J. (szerk., 1987): Computer simulation in Physical geography. Wiley, Chichester 47 p.
 42. Kirchberg, G. (1980): Topographie als Gegenstand und Zeil des geographischen Unterrichts. In: Praxis Geographie, Westermann, Braunschweig,10. évf. 8. pp. 322–328.
 43. Kiss G. (2014): Interaktív térképek komplex módszertani alkalmazása a földrajzórán. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 22. évf. 1. pp. 19–37.
 44. Kleininger T. (2006): IKT-eszközök a földrajz oktatásában. In: Új Pedagógiai Szemle, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 56. évf. 2.
 45. Klinghammer I. (2008): Miből tanultak az egykori diákok? Földrajzi tankönyvek és atlaszok a kezdetektől Kogutowicz Manóig... In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 132. évf. 1. pp. 53–62.
 46. Komáromi I. (1996): Földrajzi szaktanterem az általános és középiskolában. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 64 p.
 47. Komár Zs. (2012): Üdvözlet Magyarországról. Hogyan használom az interaktív táblát? Földrajz. Letölthető tananyag. Műszaki Kiadó, Budapest
 48. Kormány Gy. (1994): Kísérletek szerepe a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 2. évf. 5. pp. 3–8.
 49. Kormány Gy. (1996): Szemléltetés a földrajzoktatásban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 4. évf. 5. pp. 14–19.
 50. Kormány Gy. (2001): Szilárd földrajzi ismereteket a földrajzórákon. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 9. évf. 2. pp. 10–14.
 51. Kormány Gy. (2001): A tanulói megfigyelések a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 9. évf. 4. pp. 7–12.
 52. Kormány Gy. (2008): Ismétléssel a felejtés ellen a földrajzoktatásban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 16. évf. 5. pp. 3–8.
 53. Kormány Gy. (2012): Az ismeretek rendszerezésének jelentősége a földrajztanítás-tanulás folyamatában. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 3. pp. 3–7.
 54. Kormány Gy. (2014): Öntevékenységre nevelés a földrajzoktatás folyamatában. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 22. évf. 1. pp. 37–41.
 55. Lakotár K. (1996): A táblai rajzolás jelentősége a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 4. évf. 2. pp. 9–13.
 56. Lakotár, K. (2005): „Bennünk élő” szomszédainkról – ismét. In: Iskolakultúra, Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 12. évf. pp. 48–54.
 57. Lakotár K. (2009): Gondolatainkban élő országképek. Tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról. Nyugat-magyarországi Egyetem SEK – Pauz-Westermann Könyvkiadó, Szombathely, 128 p.
 58. Laug, U. – Laug, K. (2001): Nicht von Pappe! Praxis Geographie, Westermann, Braunschweig, 11. pp. 10–16.
 59. Leat, D. (szerk., 2011): Gondolkodtató földrajz 1. Módszertani útmutató a földrajz tanításához. Műszaki Kiadó, Budapest, 195 p.
 60. Makádi M. (1993): A földrajztanítás „átöröklődő” módszerei. Tűnődések a vizsgatanítások kapcsán. In: Iskolakultúra. Természettudomány. Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 3. évf. 17. pp. 10–13.
 61. Makádi M. (1993): Milyen lesz a jövő földrajztanítása? A tanárképzés felelőssége? In: Iskolakultúra. Természettudomány. Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 3. évf. 24. pp. 45–48.
 62. Makádi M. (1997): Ember a tájon. A tájközpontú földrajztanítás módszere a Nemzeti alaptanterv szellemében. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 5. évf. 2. pp. 3–8.
 63. Makádi M. (2000): A földrajzi metodikai képzés a tanárképző főiskolán a kerettantervek bevezetése után. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 8. évf. 5. pp. 3–8.
 64. Makádi M. (2001): Az iskolai könyvtár megváltozott szerepe a kerettantervek bevezetése után a földrajztanítás nézőpontjából. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 9. évf. 1. pp. 11–15.
 65. Makádi M. (2001): Képességfejlesztés az 5-6. évfolyamon a földrajzi tartalmak tanulása során. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 9. évf. 2. pp. 20–23.
 66. Makádi M. (2001): A tanulói képességek fejlesztése a természetismeret tanításában 5. évfolyam. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 5. osztály. Alapsorozat. A. 3.1. Raabe Kiadó, Budapest, 38 p.
 67. Makádi M. (2001): A földrajztanítás és az iskolai könyvtár megváltozott kapcsolata a kerettantervek bevezetése után. Tanulmány. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 56 p.
 68. Makádi M. (2002): Esetelemzés, esetmódszer alkalmazása a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 10. évf. 5. pp. 3–9.
 69. Makádi M. (2002): Hogyan segítheti az általános iskolai földrajztanítást a hon- és népismeret? In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 10. évf. 3. pp. 3–7.
 70. Makádi M. (2002): A földrajz metodikai képzés a tanárképző főiskolán a kerettantervek bevezetése után. In: Katona A. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE TFK, Budapest, pp. 219–225.
 71. Makádi M. (2002): Képességfejlesztés az 5-6. évfolyamon a földrajzi tartalmak tanulása során. In Katona A. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE TFK, Budapest, pp. 268–272.
 72. Makádi M. (2003): A tipikus tájak tanításának módszerei az általános iskolai földrajzórákon. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 11. évf. 2. pp. 9–17.
 73. Makádi M. (2003): Térképre vitt képzetek. Gondolatok egy magyar-portugál mentális térképezés földrajzi tanulságaival kapcsolatban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 11. évf. 4. pp. 3–10.
 74. Makádi M. (2003): Szerepjátékok a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 11. évf. 5. pp. 21–25.
 75. Makádi M. (2003): Nem csak szövegelünk. Szövegszerű tanulási technikák alkalmazása a természetismeret tanításában. 5-6. évfolyam. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 6. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 7. kiegészítő kötet 2003. május, A.3.2. 41 p.
 76. Makádi M. (2003): Légy képes rá! A tanulói képességek fejlesztése a földrajz tanítása során. In: Tanári kincsestár. Természettudományok 7. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 8. kiegészítő kötet, 2003. október, A. 3.1. 36 p.
 77. Makádi M. (2005): A természetismeret tanulása. In: Katona A. – Ládi L. – Victor A. (szerk.): Tanuljunk, de hogyan? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 170–200.
 78. Makádi M. (2005): A földrajz tanulása. In: Katona A. – Ládi L. – Victor A. (szerk.): Tanuljunk, de hogyan? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 201–224.
 79. Makádi M. (2006): Mire készítsen fel a földrajztanítás? – Képesség felőli megközelítés. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 14. évf. 5. pp. 3–8.
 80. Makádi M. (szerk., 2006): Fejlesztő feladatok 1. Földrajz. Tanári kézikönyv. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 501 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu)
 81. Makádi M. (szerk., 2006): Fejlesztő feladatok 1. Földrajz. Tanulói példány. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 303 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu)
 82. Makádi M. (szerk., 2006): Fejlesztő feladatok 2. Földrajz. Tanári kézikönyv. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 487 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu)
 83. Makádi M. (szerk., 2006): Fejlesztő feladatok 2. Földrajz. Tanulói példány. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 302 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu
 84. Makádi M. (2006): Mire készítsen fel a földrajztanítás? Projektpedagógiai Társaság, Budapest-Kecskemét, pp. 112–119.
 85. Makádi M. (2006): Mire készítsen fel a földrajztanítás? – képesség felőli megközelítés. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 14. évf. 5. pp. 3–8.
 86. Makádi M. (2007): Beszédesebb iskolai térképeket! In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 15. évf. 1. pp. 3–6.
 87. Makádi M. (2007): Milyen topográfiai ismereteket tanítunk az általános iskolában? In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 15. évf. 5. pp. 3–9.
 88. Makádi M. (2007): Térképezd fel az agyad! Gyakorlati példák a grafikus rendezők használatára a földrajz tanításában. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 25. kiegészítő kötet, 2007. december, A. 3.6. 28 p.
 89. Makádi M. (2007): Kompetenciafejlesztés a földrajzórán a National Geographic Diákatlasszal. Tanári online kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 150 p., http://www.ntk.hu/web/guest/home/modszerver/foldrajz (utolsó megnyitás: 2013. 12.04.)
 90. Makádi M. (szerk., 2007): Fejlesztő feladatok. Kiegészítő kötet. Földrajz. Tanári kézikönyv. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 142 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu)
 91. Makádi M. (szerk., 2007): Fejlesztő feladatok. Kiegészítő kötet. Földrajz. Tanulói példány. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 78 p. (+ DVD + http://www.taneszkoztar.hu
 92. Makádi M. (2008): Lásd a szótól a szöveget! Gyakorlati példák a szövegfelfogás tanítási módszereire a földrajzórákon. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 26. kiegészítő kötet, 2008. február, A. 3.7. 39 p.
 93. Makádi M. (2008): Tudod-e, mit jelent tanulni? Az otthoni földrajztanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 27. kiegészítő kötet, 2008. május, A. 3.8. 34 p.
 94. Makádi M. (2008): Ábrafejtő. A földrajztanításban alkalmazott ábratípusok és elemzésük. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 28. kiegészítő kötet, 2008. október, A. 3.9. 40 p.
 95. Makádi M. (2008): A kulcskompetenciák és a földrajztanítás. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 16. évf. 1. pp. 3–11.
 96. Makádi M. (2009): Földrajztanítás – kész dráma! Kompetenciafejlesztés drámapedagógiai módszerekkel a földrajzórán. In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, pp. 388–395.
 97. Makádi M. (2010): A múzeumpedagógiai lehetőségei a földrajztanárok képzésében. In: Mácsai A. (szerk.): Múzeum? – Természetesen. Konferenciakötet. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, pp. 79–84.
 98. Makádi M. (2010): A fejünkben lévő „tér-képek” kialakítása I. Térszemléletfejlesztés térkép nélkül. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 18. évf. 2. pp. 9–15.
 99. Makádi M. (2010): A fejünkben lévő „tér-képek” kialakítása II. Térszemléletfejlesztés a Mozaik Kiadó földrajzi atlaszaival. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 18. évf. 3. pp. 3–14.
 100. Makádi M. (2010): A földrajztanárok módszertani kultúrája. In: Taní-Tani. Online folyóirat, Miskolc, 10.3. 54. http://www.tani-tani.info/103_makadi (utolsó megnyitás: 2014. 10. 31.)
 101. Makádi M. (2010): A részletes standardok tartalmi dimenziója. Földrajz. In: Csapó B. (szerk.): Diagnosztikus mérések fejlesztése. Természettudományi Framework. 1–6. évfolyam. TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged, 49 p.
 102. Makádi M. (2011): Tipikus tájakon. Az Európán kívüli világ. Tananyagvázlatok, feladatlapok a 7. osztályos földrajz tanításához. Az én módszertáram. Földrajz. Pedagógus Klub, Budapest, 136 p.
 103. Makádi M. (2011): Tanári útmutató. Lab@Home. Digitális szertár. Természettudományok. E-Animations, Budapest, 33 p.
 104. Makádi M. (szerk. Bánkúti Zs. – Ütőné Visi J., 2011): Tipikus tájakon. Európa és Magyarország. Tananyagvázlatok, feladatlapok a 7. és a 8. osztályos földrajz tanításához. Az én módszertáram. Földrajz. Pedagógus Klub, Budapest, 136 p.
 105. Makádi M. (szerk. Bánkúti Zs. – Ütőné Visi J., 2011): Módszertani ötletek a földrajztanításhoz I. Felfedezés, szemléltetés, kompetenciafejlesztés a földrajzórán. Az én módszertáram. Földrajz. Pedagógus Klub, Budapest, pp. 45–80., 81–120.
 106. Makádi M. (szerk. Bánkúti Zs. – Ütőné Visi J., 2011): Módszertani ötletek a földrajztanításhoz II. Kísérletek, játékok, médiahasználat a földrajzórán. In: Az én módszertáram. Földrajz. Pedagógus Klub, Budapest, pp. 5–43., 75–102., 103–136.
 107. Makádi M. (2011): Zabolázd meg a médiasárkányt! Médiapedagógiai módszerek alkalmazása a földrajztanításban. In: A Földrajz Tanítása. Szeged, XIX. évf. 2. pp. 3–14.
 108. Makádi M. (2011): A földrajztanárok módszertani kultúrája. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp. 125–133.
 109. Makádi M. (2011): Az online tárlatvezetés módszere a földrajzi övezetesség tanításának példáján. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 19. évf. 4. pp. 3–11.
 110. Makádi M. (2012): A tanulók Európa-képzete – Egy térbeli intelligenciafelmérés tapasztalatai. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 20. évf. 4. pp. 3–14.
 111. Makádi M. (2013): A térlátás és a tapasztalatok kapcsolata – Egy térbeli intelligenciafelmérés tapasztalatai. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, XXI. évf. 2. pp. 3–14.
 112. Makádi M. (2014): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltások a természettudomány tanulása során. Földrajz. In: Radnóti K. (szerk.): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged, 325–409. pp.
 113. Makádi M. – Horváth G. (2010): Földrajzi ismeretek a középiskolai természettudományos tantárgyakban. Tanulmány. 48 p.

  http://metal.elte.hu/~ttomc/doc/fiktt_foldrajz_makadi_horvath.pdf

 114. Makádi M. – Horváth G. (2011): Javaslat a földrajz szakos mentortanárok képzési tematikájára. Tanulmány. In: M. Nádasi M. (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése III. DVD. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 18 p.
 115. Makádi M. – Horváth G. (2011): A földrajz és a természettudományok. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp. 179–184.
 116. Makádi M. – Taraczközi A. (2002): Földgömböző I. Gyakorlatok, feladatok a térképi alapismeretek elsajátítására. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 6. évfolyam. Raabe Kiadó, Budapest, 4. kiegészítő kötet 2002. szeptember, C. 2.9. 38 p.
 117. Makádi M. – Taraczközi A. (2002): Földgömböző II. Az éghajlati övezetek. Gyakorlatok, feladatok a témakörök elsajátítására. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 6. évfolyam. Raabe Kiadó, Budapest, 5. kiegészítő kötet 2002. november, C.2.10. 38 p.
 118. Makádi M. – Taraczközi A. (2003): Tájfürkésző. Magyarország tájtípusainak tanítása. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 6. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 6. kiegészítő kötet 2003. február, B.7.2. 46 p.
 119. Makádi M. – Taraczközi A. (2003): Idézgető. A természetismeret tanításában használható szemelvények. In: Tanári kincsestár. Természetismeret 6. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 7. kiegészítő kötet 2003. május, C. 2.15. 43 p.
 120. Makádi M. – Taraczközi A. (2003): A tipikus tájak tanítása az általános iskolai földrajzórákon 1. Afrika tipikus tájai. In: Tanári kincsestár. Természettudományok 7. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 9. kiegészítő kötet, 2003. december, B. 2.1. 52 p.
 121. Makádi M. – Taraczközi A. (2004): A tipikus tájak tanítása az általános iskolai földrajzórákon 2. Latin-Amerika tipikus tájain. In: Tanári kincsestár. Természettudományok 7. osztály. Raabe Kiadó, Budapest, 11. kiegészítő kötet, 2004. május, B. 2.3. 36 p.
 122. Makádi M. – Taraczközi A. (2004): A tipikus tájak tanítása az általános iskolai földrajzórákon 3. Ázsia tipikus tájai. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 13. kiegészítő kötet, 2004. december, B. 2.4. 48 p.
 123. Makádi M. – Taraczközi A. (2005): A tipikus tájak tanítása az általános iskolai földrajzórákon 4. Dél-Európa tipikus tájai. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 14. kiegészítő kötet, 2005. február, B. 3.1. 40 p.
 124. Makádi M. – Taraczközi A. (2005): Településtípusok és életmód a Kárpát-medencében I. Feladatok a tanyavidékek földrajzának tanításához. In: Tanári kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 17. kiegészítő kötet, 2005. december, B. 4.1. 38. p.
 125. Matesz K. (2012): A „meseföldrajz” mint egy lehetséges út a földrajztanítás módszertanának megújítására. Pécsi Tudományegyetem TTK Földtudományi Doktori Iskola, Pécs, 140 p.
 126. Mácsai A. (2010): Pectent öntsünk, vagy mesét írjunk? In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 18. évf. 3. pp. 14–20.
 127. Mezősi G. (1995): A modellek és földrajzi alkalmazásaik. http://www.geo.u-szeged.hu/~joe/modell/pdf/MG_modellek.pdf (utolsó megnyitás: 2013.02.05.)
 128. Pajtókné Tari I. (2004): Gondolkodjunk a földrajzon keresztül. Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 128. évf. 1–4. pp. 157–161.
 129. Pajtókné Tari I. (2007): A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 150 p.
 130. Pajtókné Tari I. (2008): Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből I. Learning Resource Exchange (LRE). Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 132. évf. 1. pp. 63–69.
 131. Pajtókné Tari I. (2008): Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 132. évf. 2. pp. 191–199
 132. Pajtókné Tari I. (2007): Földrajztanítás az információs társadalomban. nEtSZKÖZKÉSZLET – a földrajztanár elektronikus eszközkészlete. In: Iskolakultúra. Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 4. pp. 93–100.
 133. Pajtókné Tari I. (2009): A számítógép mint taneszköz jelentősége a földrajztanításban. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Geographiae. Eger, pp. 7–29.
 134. Pajtókné Tari I. (2011): A számítógép alkalmazása a földrajztanításban. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp.  165–171.
 135. Pajtókné Tari I. (2011): IKT kompetencia alkalmazása a földrajztanításban. Eszterházy Károly Főiskola TTK, Eger (utolsó megnyitás: 2014. 10. 31.) http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PajtokneIlonka/ch01s08.html
 136. Pajtókné Tari I. − Dávid Á. − Mika J. (2009): A Földrajz nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése a Kárpát-medence éghajlat- és környezet-történetével. A Kárpát-medence környezetgazdálkodása (895–2008). In: V. Tájföldrajzi Konferencia, Szerencs, pp. 407–417.
 137. Pajtókné Tari I. - Horváth G. (2010): A földrajztudomány és az oktatás kapcsolata. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 134. évf. 2. pp.  232–235.
 138. Pajtókné Tari I. − Utasi Z. − Mika J. (2008): A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban. In: IV. Magyar Földrajzi konferencia. Debrecen, pp. 170–177.
 139. Probáld F. (1999): A földrajztanítás helyzete: visszapillantás, helyzetkép, kitekintés. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 128. évf. 1-2. pp. 29–42.
 140. Probáld F. (2004): A földrajz helye a hazai közoktatási rendszerben. In: Iskolakultúra. Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 14. évf. 11. pp. 78–83.
 141. Reyes Nuñez, J. J. – Gallé E. – Moretti, C. J. – Garra, M. A. – Rey, C. A. - Alves de Castro, V. – Dibiase, A. (2006): Tematikus térképek használata argentin és magyar általános iskolákban. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 130. évf. 3-4. pp. 189–198.
 142. Reyes Nuñez, J. J. – Kereszty P. (2011): A térképészeti alapismeretek jelenlegi helye és szerepe a hazai közoktatásban, a változás irányai és lehetőségei.  In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp.  173–178.
 143. Szabó J. (2009): A földrajztanár szerszámosládája, avagy egy mérés elméleti háttere. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 133. évf. 2. pp. 189–200.
 144. Száraz T. (2009): Grafikai szervezők alkalmazása a földrajzoktatásban. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. Módszerver, http://modszerver.babits.pte.hu/wp-content/pdf/szakmodszertan/Szaraz4.pdf
 145. Szathmári M. (2006): Mentális térkép szerkesztése. In: Szathmári M.: Településkutatás, 2006. pp. 147–185. www.tettconsult.eu/books/TelkutHTM/szovgyujtpdf/13-terkep.pdf(utolsó megnyitás 2013.12.20.)
 146. Szilassi P. (2010): A földrajz új világa. Módszertani kézikönyv. Számítógép és az internet alkalmazása a földrajzórán. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 80 p.
 147. Teperics K. (2011): Korszerű társadalom-földrajzi ismeretek a földrajzoktatásban. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp. 147–156.
 148. Tóth A. (1971): 200 földrajzi kísérlet. Tankönyvkiadó, Budapest, 222 p.
 149. Török Zs. – Márton M. – Gercsák G. (2008): FIR és térbeli megismerés. http://gisfigyelo.geocentrum.hu/index.html (utolsó megnyitás: 2014.10.31.)
 150. Ütőné Visi J. (2007): A földrajzoktatás nemzetközi sajátosságai. In: Tanári Kincsestár. Természettudományok. Raabe Kiadó, Budapest, 2007. október
 151. Ütőné Visi J. (2011): Mérés-értékelés a földrajztanításban. Educatio Hallgatói Információs Központ, Budapest, 112 p.
 152. Ütőné Visi J. (2011): Helyzetkép és lehetőség – a földrajzoktatásról egy felmérés tükrében. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 135. évf. 2. pp.  115–123.
 153. VanCleve, J. (1994): Földrajz. Könnyű és egyszerű gyakorlatok a földrajz játékos tanulásához. SH Junior. Springer Hungarica, Budapest-Berlin, 220 p.
 154. VanCleve, J. (1994): Csillagászat. 101 könnyű és látványos kísérlet a csillagászat játékos megismeréséhez. SH Junior. Springer Hungarica, Budapest-Berlin, 239 p.
 155. Wollnik, C. (2002): Mind Maps und Concept Maps. In: Praxis Geographie. Westermann, Braunschweig, 11. pp. 12–16.
 156. A Nemzetközi Földrajzi Unió állásfoglalásai a földrajztanárképzéssel kapcsolatban. In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 137. évf. 4. pp. 339-401.
 157. A Földrajztanítás Nemzetközi Chartája (1993). In: Földrajzi Közlemények. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 117. évf. 2. pp. 131–138.
 158. A földrajztanár. In: Tüzek előtt, tüzek után. 8. szám. Kormorán Együttes. https://www.youtube.com/watch?v=t7vN5tw8dkw (utolsó letöltés: 2014. 10. 31.)

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020