Szakmódszertani bibliográfia

Földrajz tantervi és vizsgákra vonatkozó irodalom

Értékelés:
(0 szavazat)
 1. Bánkúti Zs. – Csorba F. L. – Korpincs Zs. – Ütőné (2209): Tantárgyközi kapcsolatok. In: Bánkúti Zs. – Csorba F. L. szerk.): Átmenet a tantárgyak között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, pp. 243–263.
 2. Hajdú L. (1987): Alapműveltségi vizsga. Földrajz. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 87 p.
 3. Jónás I. – Makádi M. – Probáld F. – Ütőné Visi J. (1999): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek II. Földrajz. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 270 p.
 4. Jónás I. – Makádi M. – Ütőné Visi J. (2004): Az érettségiről tanároknak. Földünk és környezetünk. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 243 p. (CD + www.om.hu)
 5. Makádi M. (1996): Tájékoztatók a Nat műveltségi területeiről. ­Földünk és környezetünk – NAT-tan sorozat, Korona Kiadó, Budapest, 58 p.
 6. Makádi M. (1997): Földünk és környezetünk. In: Köznevelés, Budapest, 1997. 18. 11. p.
 7. Makádi M. (1998): A helyi földrajzi jellegzetességek beépítése a helyi tantervbe és tantárgyi programba. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 6. évf. 4. pp. 24–32.
 8. Makádi M. (1999): A végtelen véglegesítés. Hálózat, Budapest, 4. pp. 1–3.
 9. Makádi M.(2000): Földrajztanítás a kerettantervek bevezetése után. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 8. évf. 2. pp. 16–20.
 10. Makádi M. (2004): Nattól Natig a kerettanterveken át. A tantervi változások hatása a földrajzoktatásra. In: Iskolakultúra. Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 14. évf. 11. pp. 98–109.
 11. Ütőné Visi J. – Makádi M. – Jónás I.(2001): Földünk és környezetünk. In: Kerettantervi segédlet az alapfokú nevelés-oktatás tantárgyaihoz és tantervi moduljaihoz. Általános iskola. Oktatási Minisztérium, Budapest
 12. Ütőné Visi J. – Makádi M. – Jónás I.(2001): Földünk és környezetünk. In: Kerettantervi segédlet a középfokú nevelés-oktatás tantárgyaihoz és tantervi moduljaihoz. Gimnázium. Oktatási Minisztérium, Budapest, pp. 101–109.
 13. Ütőné Visi J. – Makádi M. – Jónás I.(2001): Földünk és környezetünk. In: Kerettantervi segédlet a középfokú nevelés-oktatás tantárgyaihoz és tantervi moduljaihoz. Szakközépiskola. Oktatási Minisztérium, Budapest, pp. 283–293.
 14. Ütőné Visi J. – Makádi M. – Jónás I.(2001): Földünk és környezetünk. In: Kerettantervi segédlet a középfokú nevelés-oktatás tantárgyaihoz és tantervi moduljaihoz. Szakiskola. Oktatási Minisztérium, Budapest, pp. 400–406.
 15. Ütőné Visi J. (2004): A kétszintű érettségi tantárgyi vonatkozásai. Iskolakultúra, Pannon Egyetem BTK, Veszprém, 14. évf. 11. pp. 89–98.
 16. Ütőné Visi J. (2006): Átalakuló földrajzoktatás – változó érettségi vizsga. In: Horváth Zs. (szerk.): Az új érettségi vizsga fejlesztése, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 19 p.
 17. Ütőné Visi J. (2008): A kétszintű érettségi vizsga kihívásai a földrajz tantárgyban. In: Bánkuti Zs. – Lukács J. (szerk.): Tanulmányok az érettségiről. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, pp. 273–287.
 18. Ütőné Visi J. (2009): A földrajz tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, htttp://www.ofi.hu/tudastar/tantergyak-helyzete/foldrajz-tantargy
 19. Ütőné Visi J. (2009): A földrajz tantárgy helyzetét és fejlesztési feladatait feltáró tanulmány. Kérdőíves elemzése felmérés alapján. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, http://www.ofi.hu/tudastar/tanitas-tanulas/foldrajz-tantargy
 20. Kerettanterv az általános iskolák 5–8. évfolyama számára – Természetismeret, Földrajz. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete, módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. mellékletének megfelelően. http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
 21. Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára – Földrajz. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete, módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 4. mellékletének megfelelően. http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
 22. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Magyar Közlöny. 2012. 66. pp. 10635–10847. http://www.budapestedu.hu/data/cms149320/MK_12_66_NAT.pdf

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020