Szakmódszertani bibliográfia

Környezeti neveléssel és tereptanulással foglalkozó irodalom

Értékelés:
(4 szavazat)
 1. Agárdy S. (1995): Praktikum az óvodai és az általános iskolai környezeti neveléshez mindenkinek. Aqua Kiadó, Budapest, 245 p.
 2. Angyal Zs. (szerk., 2012): Környezettudományi terepgyakorlat. e-tananyag. ELTE-Typotex, Budapest, 290 p.
 3. Balog Á. (2002): A terepi oktatás módszerei: Természetismereti terepgyakorlatok, erdei iskolák szervezése, vezetése. Miskolci Öko-Kör, Miskolc, 176 p.
 4. Bérczi Sz. (1993): A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek. Ökológiai Kultúra, Ökológiai Nevelés. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, 214 p.
 5. Berényi L. (2008): Személyiség a környezettudatosság hátterében: intelligencia vizsgálata, vizuális intelligenciateszt. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 11–13.
 6. Burnie, D. (1992): Barangolás a természet világában – Lebilincselő kísérletek, amelyek feltárják a természet titkait. Panem Kiadó, Budapest, 192 p.
 7. Buzek, G. (1995): A túlélés kézikönyve – A rendkívüli és katasztrófahelyzetek túlélésének technikái. SubRosa Kiadó, Budapest, 539 p.
 8. Clark, D. – Glazer, S. (2001): Kincskeresők könyve. Pisztráng Kör Egyesület, Győr, 313 p.
 9. Cornell, J. (1998): Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 172 p.
 10. Császár Zs. – Koplári L. (2005): A magyarországi erdei iskolák komplex földrajzi elemzése. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 13. évf. 4. pp. 3–11.
 11. Desinger, J. F. – Monroe, M. C. (1998): A környezeti nevelés fogalma. Környezeti Nevelési Szer-Tár Műhelyszervezési kézikönyvek sorozat. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest
 12. Donert, K. (1990): Enquiry Skills for GCSE. Heinemann Educational, Oxford, 96 p.
 13. Fernengel A. (1995): TEGZES – az iskolai nomád táborozás kézikönyve. 113 p.
 14. Fűzné Koszó M. (2013): Élmény alaú tanulás a tanösvényeken. In: A Földrajz Tanítása. Mozaik Kiadó, Szeged, 21. évf. 1. pp. 19–37.
 15. Garabás Á. – Lehoczky J. (1999): A környezeti nevelés módszerei. Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék, Eger, 128 p.
 16. Gyöngyössy P. (szerk., 2001): Természetről a természetben. Környezeti nevelés a gyakorlatban. Encián Könyvek. Kerekerdő Alapítvány, Szombathely, 380 p.
 17. Hercz M. (2008): A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésének lehetőségei a környezeti nevelés területén. http://www.korlanc.hu/kulcskompetenciak/szocialis_hercz.pdf, 30 p.
 18. Jakab Gy. – Varga A. (2007): A fenntarthatóság pedagógiája. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 74 p.
 19. Jónás I. (alkotó szerk. 1998): A környezeti nevelés és a földrajztanítás. Segédanyag a helyi tantervek készítéséhez a Cholnoky pályázatok alapján. Földrajztanárok Egylete, Budapest, 82 p.
 20. Julesz M. (2008): Ökoedukáció. In: Társadalomkutatás. MTAGazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Budapest, 26. évf. 3. pp. 299–319.
 21. Kriska Gy. – Scheuer Zs. – Makláriné (2002): Gyertek velünk erdei iskolába. Farkaserdei erdei iskola projekt. Flaccus Kiadó, Budapest, 160 p.
 22. F. Nagy Zs. – Molnár Á. (2004): Természetismereti játékgyűjtemény. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, 37 p.
 23. Fodorné – Urbán Á. (2000): Uccu az uccára!!! FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány, Budapest, 74 p.
 24. Havas P. és mtsai (2004): A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata. In: Új Pedagógia Szemle. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 54. évf. 1. pp. 12–25.
 25. Jakab Gy. – Varga A. (2007): A fenntarthatóság pedagógiája. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 74 p.
 26. Javna, J. (1993): Hogyan mentsük meg a Földet? 50 jó tanács gyermekeknek. Springer Hungaria Kiadó, Budapest, 155 p.
 27. Joy, P. – Neal, P. (2000): A környezeti nevelés kézikönyve. Routledge-Körlánc-Infogrup, Budapest, 802 p.
 28. Kárász I. (1992): Ember és környezete. Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 115 p.
 29. Kárász I. (1996): Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum. Gúla Könyvek. Pont Kiadó, Budapest, 172 p.
 30. Kiss F. – Webster, K. (2001): A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 213 p.
 31. Kiss G. (1999): Hogyan építsünk tanösvényt? Földtani Örökségünk Egyesület, Budapest, 126 p.
 32. Kovátsné Németh M. (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kiadó, Pomáz, 313 p.
 33. Lehoczky J. (1997): Hasznoskönyv. A környezeti nevelésről közoktatási szakértőknek. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 72 p.
 34. Lehoczky, J. (1998): A szabadég-iskola. In: Cédrus, 11. szám, Cédrus Egyesület, Budapest, pp. 15–17.
 35. Lehoczky J. (1999): Iskola a természetben avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Raabe Klett Könyvkiadó, Budapest, 258 p.
 36. Lükő I. (2003): Környezetpedagógia – Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe. Felsőoktatási tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 252 p.
 37. Makádi M. (1993): A földrajz tantárgy szerepe és követelményei a környezeti nevelésben. In: Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés. A környezetvédelem beépítése a nevelésbe, a természettudományi tantárgyakba. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, pp. 148–152.
 38. Nyitrainé Németh I. (2005): Módszertani kézikönyv nem csak környezeti nevelőknek. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 189 p.
 39. Nyitrainé – Varga A. (2001): Bimbó boci bóklászása és más ötletek a fenntarthatóságra neveléshez. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 138 p.
 40. Palmer, J. – Neal, P. (2000): A környezeti nevelés kézikönyve. Körlánc Könyvek 7. Körlánc Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 260 p.
 41. Réti M. – Varga A. (2008): Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy miért kellene egy tininek megmentenie a Földet? In: Új Pedagógiai Szemle. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008. 10. pp. 17–43.
 42. Sallai R. B. (2003): Zöldszemmel. Ötlettár környezeti neveléshez. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 230 p.
 43. Schmollgruber, Ch. – Mitterbauer, E. (1997): Tanulni – tudni – cselekedni. Módszerek a környezeti nevelésben. ÖGNU Környezeti Szövetség, Bécs, 51 p.
 44. Schróth Á. (szerk., 2004): Környezeti nevelés a középiskolában. Trefort Kiadó, Budapest, 376 p.
 45. Varga A. (2003): A környezeti nevelés elméletének és hazai közoktatási gyakorlatának kutatása-fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 22 p.
 46. Varga A. (2004): A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai, PhD. disszertáció. ELTE BTK, Budapest, 145 p.
 47. Vásárhelyi J. (szerk., 2011): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 306 p.
 48. Treiber Zs.(2000): Gyertek velem erdei iskolába! Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 24 p.
 49. Victor A. (szerk., 2002): Iskolánk zöldítése. Módszertani segédanyag iskolák számára. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 199 p.
 50. Wheeler, K. A. – Bijur A. P. (2001): A fenntarthatóság pedagógiája – A remény paradigmája a XXI. század számára. Körlánc Könyvek 12. Körlánc Egyesület, Budapest

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020