Dokumentumok

KÉPZÉSI HÁLÓK

 

KURZUSTEMATIKÁK A MESTERKÉPZÉSBEN (régi típusú)

 

ISKOLAI ÉS TEREPGYAKORLATOK

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY

 

NEMZETI ALAPTANTERVEK

 

KERETTANTERVEK: Környezetismeret – Természetismeret – Földrajz

 

FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 

EGYÉB NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK

Javasolt földrajz szakmódszertani TDK-témák

 • A földrajztanári munkáról való hallgatói képzetek időbeli változása
 • A tanulók Európa-képének vizsgálata
 • A tanulók magyarságképének vizsgálata
 • A gyermekek téves elképzelései a földrajzi környezetről
 • A társadalmi sztereotípiák megjelenése a földrajzi tartalmak tanulásakor
 • Tanulási hatékonyságvizsgálatok a földrajztanításban
 • A földrajz tantárgy szerepe a 21. századi készségek fejlesztésében
 • A téri intelligencia fejlesztése digitális technikákkal
 • A természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztési programja a földrajztanítás-tanulás folyamatában
 • A társadalmi kompetenciák fejlesztésének módszerei a földrajztanítás során
 • A földrajz tantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlődésében
 • A kollaboratív módszerekre épülő földrajztanulás lehetőségei (szűkíthető: általános iskolában, gimnáziumban, technikumban)
 • A virtuális modellezés mint földrajzi tudásszerzést segítő módszertani eljárás (szűkíthető életkori szakaszok, témakörök)
 • A földrajz szerepe, stratégiái a gazdasági szemléletformálásban a közoktatásban
 • A földrajz szerepe, stratégiái a fenntarthatósági szemlélet fejlesztésében a köznevelési rendszerben
 • A digitális médiumok és a hatékony földrajztanulás
 • Kutatásalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)
 • Projektalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7-8. vagy 9-10. évfolyamon)

OTDK eredmények

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020