Dokumentumok

KÉPZÉSI HÁLÓK, KÖVETEMÉNYEK

Kredites mesterképzés (2013 előtt)

Osztatlan tanárképzés – mesterképzés (2013–2022 között)

Osztatlan tanárképzés – mesterképzés (2022-től)

 • Tanárképzési háló – Osztatlan földrajztanár képzés (2022-től)
 • Tanárképzési háló – Rövidciklusú tanárképzés (2022-től)
 • Tanárképzési háló – Rövidciklusú tanárképzés – szaktanárképzés (2022-től)

 

KURZUSTEMATIKÁK A MESTERKÉPZÉSBEN (régi típusú)

 

ISKOLAI ÉS TEREPGYAKORLATOK

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY

 

NEMZETI ALAPTANTERVEK

 

KERETTANTERVEK: Környezetismeret – Természetismeret – Földrajz

 

FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 

EGYÉB NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK

Javasolt földrajz szakmódszertani TDK-témák (2021)

 • ·      A tanulók Európa-képének vizsgálata

  ·      A tanulók magyarságképének vizsgálata

  ·      A társadalmi sztereotípiák megjelenése a földrajzi tartalmak tanulásakor

  ·      Tanulási hatékonyságvizsgálatok a földrajztanításban

  ·      A földrajz tantárgy szerepe a 21. századi készségek fejlesztésében

  ·      Online együttműködéseken alapuló földrajztanulás

  ·      A téri intelligencia fejlesztése digitális technikákkal

  ·      A társadalmi kompetenciák fejlesztési programja a földrajztanítás során

  ·      Az internetalapú földrajztanulás előnyei és veszélyei

  ·      A földrajz tantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlődésében

  ·      A kollaboratív módszerekre épülő földrajztanulás lehetőségei (szűkíthető: általános iskolában, gimnáziumban, technikumban)

  ·      A virtuális modellezés mint földrajzi tudásszerzést segítő módszertani eljárás (szűkíthető életkori szakaszok, témakörök)

  ·      A földrajz szerepe, stratégiái a gazdasági szemléletformálásban a köznevelésben

  ·      A földrajz szerepe, stratégiái a fenntarthatósági szemlélet fejlesztésében a köznevelésben

  ·      A digitális médiumok és a hatékony földrajztanulás

  ·      Kutatásalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7–8. vagy 9–10. évfolyamon)

  ·      Projektalapú földrajztanulási program (szűkíthető: 7–8. vagy 9–10. évfolyamon)

  ·      A földrajztanári munkáról való hallgatói képzetek időbeli változása

 

OTDK eredmények (szakmódszertan)

Események

Nincsenek események

tamop info

Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében

szechenyi2020